Ev Bakımı Hizmeti

Author:

Year-Number: 2019-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-04 14:51:14.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 25-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evde bakım hizmetleri denildiğinde; yaşlılar, özürlüler, kronik hastalıklı bireylere ek olarak, hamileler, lohusalar ve nekahet dönemindeki hastalar akla gelmektedir. Hollanda’da, yaklaşık sekiz yüz bin kişi, evde bakım kapsamında sunulan; evde kişisel bakım, evde sağlık bakımı, evde sosyal bakım ve evde yardım gibi, çeşitli yardım ve destek hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu hizmetin temelleri, on sekizinci yüzyılda atılmış, giderek gelişip kurumsallaşarak, günümüze kadar süre gelmiştir. “İstisnai Tıbbi Harcamalar Yasası”nın 1968’yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, evde bakım hizmetleri, Hollanda devletinin, bakıma gereksinim duyan Hollandalılar için yerine getirmekle yükümlü olduğu bir sorumluluk olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, Hollanda’da, evde bakım hizmetleri; bakıma gereksinim duyan bireylerin, gerek tıbbi ve araçsal, gerekse psiko-sosyal ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanmasını kapsamaktadır. Evde bakım hizmetlerinin organizasyonunda, belirli bir sistematik içerisinde, düzenli bir iş akışı söz konusudur. Bu hizmetlerin sunumunda temel amaç ise; bakıma gereksinim duyan bireylerin kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmelerine destek olarak, hizmetten yararlanan birey ve ailesinin, yaşam doyumu ve memnuniyetini arttırmaktır. Evde bakım hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanan bireyler, ayni veya nakdi yardım arasında tercih yapabilmektedirler. “Ayni Bakım” hizmetlerini tercih eden bireyler, bu bakım hizmetlerini, özel sektörde faaliyet gösteren, diledikleri “Evde Bakım Kurumu”ndan temin edebilmektedirler. “Nakdi Bakım”da ise, evde bakım hizmetlerini almak isteyen bireylere, “Kişiye Bağlı Bütçe” uygulaması kapsamında, yararlanmış oldukları evde bakım hizmetlerinin tür ve yoğunluğuna göre; yıllık yirmi ila kırk beş bin Avro arasında değişen rakamlarla, özel bakım bütçesi tahsis edilmektedir. Sektörde görev yapanlar, bu alanda eğitim almış ve profesyonelleşmiş kişilerden oluşmaktadır. Disiplinler arası ekip çalışmasına dayalı olarak yürütülen evde bakım hizmetlerinin sunumunda, sosyal hizmet uzmanları ise “vaka yöneticisi” konumundadır. Verilen hizmetler tarihsel gelişim süreci açısından değerlendirildiğinde; Hollanda evde bakım hizmetlerinin organizasyonunda örnek bir model olarak kabul edilebilir.

Keywords

Abstract

When we talk about home care services; the elderly, the disabled, in

Keywords